Framtidens kjøretøy er elektrisk: Enova lanserer støtte til elmopeder og elmotorsykler

Mens elbiler utgjorde 64,5 prosent av nybilsalget i Norge i 2021, så er salget av elektriske motorsykler og mopeder fortsatt beskjedent. Dette er årsaken til at Enova nå trår til med et nytt støttetilbud for privatpersoner.

Støttetilbudet for elektriske mopeder og motorsykler har som formål å øke etterspørselen av disse kjøretøyene. Enova ønsker med det å stimulere til raskere teknologiutvikling og økt tilgjengelighet av disse kjøretøyene i det norske markedet.

Målet er at kjøretøyene som selges framover i størst mulig grad skal være elektriske, og bidra til at mest mulig av transporten er uten klimautslipp.

Enova ønsker med sitt nye støttetilbud å skape en økt bevissthet i samfunnet om at all energibruk og transport skal være utslippsfri.

Elektriske mopeder er særlig interessant i et 2050-perspektiv. Ungdom er den største kjøpergruppen for slike kjøretøy. Hvis man blir eier av et utslippsfritt kjøretøy, så kan det være med å påvirke både holdninger og valg resten av livet.

Dette er de nye støttetilbudene:

Elmotorsykkel

Du får 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel og 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Både nye og etablerte leverandører har et økende antall elmotorsykkel-modeller for ulike bruksområder. Les mer her

Elmoped

Du får 3.500 kroner i støtte når du skaffer deg en elmoped. Elmopeden er et utslippsvennlig alternativ for deg som ikke har behov for et kjøretøy med lang rekkevidde, og som kanskje vil vurdere et alternativ til bil nummer to for husholdningen. Aldersgrensen for å kjøre elmoped er 16 år og du må ha eget førerkort. Ungdommer under 18 år som skal kjøpe et kjøretøy må få foresatte eller verge til å signere en fullmakt på vegne av seg. Les mer her

Generelt

Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret etter 22. mars 2022. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy. Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte.

Kun støtte til nyregistrerte kjøretøy

  • Du kan motta støtte til kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022.
  • Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret. Det vil si at du ikke
    kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.
  • Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt
    støtte.

Hvordan får du støtte?

Du må søke via Enovas registreringsportal på https://tilskudd.enova.no

For å logge deg på og få utbetalt støtte kreves innlogging via ID-porten.